FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
छेडागाड नगरपालिकाको बाल श्रम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापनका लागि कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 07/25/2019 - 15:31 PDF icon chhedagad mun child safe rule.pdf
छेडागाड नगरपालिका बाल संरक्षण निति, २०७६ ७६/७७ 07/25/2019 - 15:29 PDF icon Child Protection Policy_Chhedagad.pdf
छेडागाड नगरपालिकाको विनियोजन ऐन २०७६ ७५/७६ 06/30/2019 - 09:15 PDF icon विनियोजन ऐन २०७६ राजपत्र.pdf
छेडागाड नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७६ ७५/७६ 06/30/2019 - 09:14 PDF icon आर्थिक ऐन २०७६ राजपत्र.pdf
छेडागाड नगरपालिकाको भारी यान्त्रिक उपकरणहरु संचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 05/14/2019 - 15:05 PDF icon heavy.pdf
छेडागाड नगरपालिकाको घ वर्ग निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र कार्यविधि, २०७५ (पहिलो शंसोधन) ७५/७६ 05/14/2019 - 15:00 PDF icon gha barga.pdf
छेडागाड नगरपालिकाको कार्यक्रम तथा योजना संचालन, कार्यान्वयन र फरफारक कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 05/14/2019 - 14:34 PDF icon farfarak.pdf
छेडागाड नगरपालकाको धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र विकास समिति गठन तथा संचालन निर्देशिका, २०७५ ७५/७६ 05/14/2019 - 14:31 PDF icon dharnik.pdf
छेडागाड नगरपालिकाको बाल विवाह विरुद्ध कार्यक्रम संचालन खर्च कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 05/14/2019 - 14:26 PDF icon bal bibaha kharcha.pdf
छेडागाड नगरपालिका आपतकालिन केन्द्र संचालन कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 05/14/2019 - 14:23 PDF icon aapatkalin.pdf

Pages