FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना!

दस्तावेज: 

स्यानिटेरी प्याड खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान ।

क्याटलक सपिङ्ग विधिबाट हाते ट्रयाक्टर(मिनि ट्रीलर) खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना।

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना!

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

Pages