FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

सम्बन्धित सबैकाे जानकारीकाे लागि याे सूचना प्रकाशित गरिएकाे छ ।

नायव पशु सेवा प्राविधिक सहायक चौथो पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा।

दस्तावेज: 

उद्यम विकास सहजकर्ता पाँचौ तह र छैठौ तहको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा।

कार्यक्रम संयोजकको अन्तिम नामावली प्रकाशन सम्बन्धमा।

लिखित परीक्षा र अन्तरवार्ता कार्यक्रम संचालन सम्बन्धमा।

Pages