FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

प्राविधिकहरु खटाई सहयोग गर्ने सम्बन्धमा।

परीक्षा मिति तोकिएको सम्बन्धमा।

छेडागाड नगरपालिकामा २०८०/०७/१७ गतेको भूकम्पबाट भएको क्षती विवरण।

योजनाहरुको सर्वे, लागत स्टिमेट, समिति गठन र योजना सम्झौता सम्बन्धमा।

बोलपत्रको आशयपत्र सूचना।

Pages