FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

रोजगार सहायकको संक्षिप्त सूची प्रकाशन सम्बन्धमा ।

एम.आई.एस अपरेटरको खुल्ला प्रतियोगिताम्क परिक्षाको विज्ञापन

सूचना प्रविधि अधिकृतको अन्तावार्ता मिति तोकिएको सम्बन्धमा ।

मनोसामाजिक कार्यकर्ता को अन्तरवार्ता मिति तोकिएको सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

सूचना प्रविधि अधिकृतको खुल्ला प्रतियोगितात्मक परिक्षाको विज्ञापन ।

Pages