FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सामाजिक सुरक्षा डाटा सुद्धिकरण गर्ने सम्बन्धमा ।

बैठकमा निमाण्त्रणा गरिएको सम्बन्धमा ।

सुचना प्रविधि अधिकृत पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन समबन्धि सुचना ।

MIS operator पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन समबन्धि सुचना ।

एम.आई.एस अपरेटरको परिक्षा मिति तोकिएको सम्बन्धमा

Pages