FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वकीत गर्ने आशयको सूचना

दस्तावेज: 

डेस्कटप कम्प्यूटर, प्रिन्टर, स्क्यानर र 4G डङ्गोल खरिदको लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना(प्रथम पटक प्रकाशित)

अौषधि खरिद सम्बन्धी शिलबन्दि दरभाउ-पत्र आह्वानकाे सूचना सच्याइएकाेे सम्बन्धमा ।

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

कार्यालय प्रयोजनका लागि मोटरसाइकल खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आह्यवानको सूचना

Pages