FAQs Complain Problems

७९-८०

करार कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।।।

सहिद तथा बेपत्ता परिवारका सदस्यलाई सहित स्मृति भत्ता प्राप्तिको लागि निवेदन दिने सम्बन्धिी सूचना ।।।

घाईते अपाङ्गता भएका व्यक्तहरुलाई जिवन निर्वाह भत्ता प्राप्तिको लागि निवेदन दिने सम्बन्धी सूचना ।।।

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

Pages