FAQs Complain Problems

८०/८१

वडा सम्पर्क विवरण।

राजश्व संकलन तथा दाखिला सम्बन्धमा।

आन्तरिक राजश्व कार्यालय सूर्खेतमा विवरण/कर बुझाउने सम्बन्धीकाो सूचना।

दस्तावेज: 

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आमान्त्रण गरिएको बारे।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धमा।

Pages