FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
छेडागाड नगरपालिका आर्थिक ऐन, २०७५ (पहिलो शंसोधन) ७५/७६ 05/14/2019 - 14:17 PDF icon aarthik yen.pdf
नगरपालिका स्थित सहकारी स‍ंस्थाहरुलाइ प्रदान गरिने अनुदान (साझेदारी) कार्यक्रम सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ ७५/७६ 02/06/2019 - 21:16 PDF icon निर्देशिका.pdf
विनियोजन ऐन, २०७५ ७५/७६ 08/30/2018 - 07:22 PDF icon विनियोजन ऐन २०७५.pdf
आर्थिक ऐन, २०७५ ७५/७६ 08/30/2018 - 07:18 PDF icon आर्थिक ऐन २०७५.pdf
छेडागाड नगरपालिकाकाे न्यायिक समितिले उजुरीको कारबाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्य विधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७४ ७४/७५ 06/22/2018 - 09:08 PDF icon न्यायिक समितिको ऐन.pdf
छेडागाड नगरपालिकाको अार्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ ७४/७५ 06/16/2018 - 09:09 PDF icon आर्थिक कार्यविधि ऐन .pdf
छेडागाड नगरपालिका नागरिक राहत क्षतिपूर्ती, अार्थिक सहायता, अनुदान तथा सुविधा सम्बन्धि नियमावली, २०७४ ७४/७५ 06/16/2018 - 07:29 PDF icon आर्थिक सहायता.pdf
बाल समुह गठन तथा सहजिकरण निर्देशिका, २०७४ ७४/७५ 06/16/2018 - 07:02 PDF icon बाल समुह गठन तथा सहजिकरण निर्देशिका.pdf
छेडागाड नगरपालिकाकाे स‌ंघ संस्था दर्ता ऐन, २०७४ ७४/७५ 06/16/2018 - 06:51 PDF icon संघ संस्था ऐन.pdf
छेडागाड नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७४ ७४/७५ 06/16/2018 - 06:45 PDF icon बजार अनुगमन.pdf

Pages