FAQs Complain Problems

तपाइहरुलाइ हाम्रो सेवा कस्तो लागेको छ?

एकदम राम्रो
42% (104 votes)
ठिक्कै
27% (66 votes)
नराम्रो
31% (76 votes)
Total votes: 246