FAQs Complain Problems

तपाइहरुलाइ हाम्रो सेवा कस्तो लागेको छ?

एकदम राम्रो
43% (75 votes)
ठिक्कै
28% (50 votes)
नराम्रो
29% (51 votes)
Total votes: 176