FAQs Complain Problems

तपाइहरुलाइ हाम्रो सेवा कस्तो लागेको छ?

एकदम राम्रो
42% (83 votes)
ठिक्कै
28% (55 votes)
नराम्रो
31% (62 votes)
Total votes: 200