FAQs Complain Problems

संघ संस्था दर्ता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
१५ मिनेट
जिम्मेवार अधिकारी: 
नगर प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
नगरपालिका
सेवा शुल्क: 
१५००
आवश्यक कागजातहरु: 

विधान, संस्था पदाधिकारीहरुको नागरिकताको फोटोकपि, संस्था दर्ता गर्ने सम्बन्धि उक्त समुहको निर्णय अादि ।