FAQs Complain Problems

समाचार

७७/७८

कार्यक्रम संयोजकको अन्तिम नामावली प्रकाशन सम्बन्धमा।

लिखित परीक्षा र अन्तरवार्ता कार्यक्रम संचालन सम्बन्धमा।

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वकीत गर्ने आशयको सूचना

दस्तावेज: 

छेडागाड नगरपालिका नगरकार्यपालिकाद्वारा जारी सूचना

लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालनको लागि कार्यक्रम संयोजक सेवा करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना!

Pages