FAQs Complain Problems

७६/७७

छेडागाड नगरपालिका नगरकार्यपालिकाकाे २०७७ साल जेठ १० गतेकाे बैठककाे निर्णयहरू

दस्तावेज: 

अौषधि खरिद सम्बन्धी शिलबन्दि दरभाउ-पत्र आह्वानकाे सूचना सच्याइएकाेे सम्बन्धमा ।

छेडागाड नगरपालिका १० नं वडा समितिबाट सिफारिस भएका ३ महिना र ६ महिना खाना पुग्ने नागरिकहरुको लागी नगरपालिकाबाट वितरण हुने राहत प्राप्त गर्ने नागरिकहरुको विवरण

अौषधि खरिद सम्बन्धी शिलबन्दि दरभाउ-पत्र आह्वानकाे सूचना

छेडागाड नगरपालिका १२ नं वडा समितिबाट सिफारिस भएका ३ महिना र ६ महिना खाना पुग्ने नागरिकहरुको लागी नगरपालिकाबाट वितरण हुने राहत प्राप्त गर्ने नागरिकहरुको विवरण

Pages