FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

आय र व्यको आवधिक विवरण।

आ.व.२०८०/०८१ को वार्षिक निति, कार्यक्रम तथा बजेट।

दस्तावेज: 

नगरपालिकाको बस्तुगत विवरण २०७६।

दस्तावेज: 

विनियोजन ऐन, वार्षिक निति तथा कार्यक्रम र बजेट भाषण २०८०।८१

आगामी आ व २०७९/०८० को बजेट तथा कार्यक्रम

Pages