FAQs Complain Problems

समाचार

सहकारी तथा गरिबी सम्बन्धी व्यवस्थापन प्रणाली (COPOMIS) सञ्चालनको लागि प्रयोग कर्ता नाम (User Name) र पासवर्ड(Password) लिन सम्पर्क गर्ने सम्बन्धमा।)

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: