FAQs Complain Problems

छेडागाड नगरपालिकाबाट गरिने काम कार्बाहीहरु के के हुन् ?

सार्बजनिक सेवा प्रवाह, भौतिक पुर्वाधार विकास, सामाजिक सशक्तिकरण तथा सामाजिक परिचालन, निति निर्माण तथा कार्यान्वयन  र सामाजिक सूरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता ।