FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
छेडागाड नगरपालिकाको भारी यान्त्रिक उपकरणहरु संचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 05/14/2019 - 15:05 PDF icon heavy.pdf
छेडागाड नगरपालिकाको घ वर्ग निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र कार्यविधि, २०७५ (पहिलो शंसोधन) ७५/७६ 05/14/2019 - 15:00 PDF icon gha barga.pdf
छेडागाड नगरपालिकाको कार्यक्रम तथा योजना संचालन, कार्यान्वयन र फरफारक कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 05/14/2019 - 14:34 PDF icon farfarak.pdf
छेडागाड नगरपालकाको धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र विकास समिति गठन तथा संचालन निर्देशिका, २०७५ ७५/७६ 05/14/2019 - 14:31 PDF icon dharnik.pdf
छेडागाड नगरपालिकाको बाल विवाह विरुद्ध कार्यक्रम संचालन खर्च कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 05/14/2019 - 14:26 PDF icon bal bibaha kharcha.pdf
छेडागाड नगरपालिका आपतकालिन केन्द्र संचालन कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 05/14/2019 - 14:23 PDF icon aapatkalin.pdf
छेडागाड नगरपालिका आर्थिक ऐन, २०७५ (पहिलो शंसोधन) ७५/७६ 05/14/2019 - 14:17 PDF icon aarthik yen.pdf
नगरपालिका स्थित सहकारी स‍ंस्थाहरुलाइ प्रदान गरिने अनुदान (साझेदारी) कार्यक्रम सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ ७५/७६ 02/06/2019 - 21:16 PDF icon निर्देशिका.pdf
विनियोजन ऐन, २०७५ ७५/७६ 08/30/2018 - 07:22 PDF icon विनियोजन ऐन २०७५.pdf
आर्थिक ऐन, २०७५ ७५/७६ 08/30/2018 - 07:18 PDF icon आर्थिक ऐन २०७५.pdf

Pages