सूचना तथा समाचार

छेडागाड नगरपालिका वडा नं २, वडा नं १२ को कार्यालय सहयोगीको नतिजा र हेभी चालकको नतिजा

दस्तावेज: 

अन्तरवार्तामा सहभागी हुने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना

दस्तावेज: 

सहकारी संस्थाकाे लेखा परिक्षण निर्देशिका

विभिन्न पदहरुको लागि दरखास्त दिएका स्वीकृत उम्मेद्वारहरु परीक्षामा सम्मिलित हुन आउने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना

विभिन्न पदहरुको लागि दरखास्त दिएका उम्मेद्वारहरुको स्वीकृत नामावली सूची

Pages