FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धमा।

कोरोना व्यवस्थापन दैनिक अपडेट २०७७/०३/०७

छेडागाड नगरपालिका १० नं वडा समितिबाट सिफारिस भएका ३ महिना र ६ महिना खाना पुग्ने नागरिकहरुको लागी नगरपालिकाबाट वितरण हुने राहत प्राप्त गर्ने नागरिकहरुको विवरण

अौषधि खरिद सम्बन्धी शिलबन्दि दरभाउ-पत्र आह्वानकाे सूचना

छेडागाड नगरपालिका १२ नं वडा समितिबाट सिफारिस भएका ३ महिना र ६ महिना खाना पुग्ने नागरिकहरुको लागी नगरपालिकाबाट वितरण हुने राहत प्राप्त गर्ने नागरिकहरुको विवरण

Pages