FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

विभिन्न पदहरुको लागि दरखास्त दिएका उम्मेद्वारहरुको स्वीकृत नामावली सूची

अनिवार्य खाता खाेल्ने सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

सम्पति विवरण उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा(कर्मचारी)

सम्पति विवरण उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा(पदाधिकारी)

सम्पति विवरण फार्म

दस्तावेज: 

Pages